Consulta le informazioni e le parole dell'utente.
Data Parola Ascolta Voti
19/09/2018 Cám ơn, tôi chỉ xem thôi. [vi] Pronuncia di Cám ơn, tôi chỉ xem thôi. 0 voti
19/09/2018 Tôi nhận hàng ở đâu? [vi] Pronuncia di Tôi nhận hàng ở đâu? 0 voti
19/09/2018 Tôi có hóa đơn [vi] Pronuncia di Tôi có hóa đơn 0 voti
19/09/2018 Tôi có thể nói chuyện với quản lý cửa hàng không? [vi] Pronuncia di Tôi có thể nói chuyện với quản lý cửa hàng không? 0 voti
19/09/2018 Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không? [vi] Pronuncia di Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không? 0 voti
19/09/2018 Bán anh em xa, mua láng giềng gần [vi] Pronuncia di Bán anh em xa, mua láng giềng gần 0 voti
19/09/2018 Gà ăn không hết bạc [vi] Pronuncia di Gà ăn không hết bạc 0 voti
19/09/2018 Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau [vi] Pronuncia di Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 0 voti
19/09/2018 Gà cùng chuồng đá lẫn nhau [vi] Pronuncia di Gà cùng chuồng đá lẫn nhau 0 voti
19/09/2018 Kết cỏ ngậm vành [vi] Pronuncia di Kết cỏ ngậm vành 0 voti
19/09/2018 Xin lỗi, hôm nay tôi không thể gặp anh được. [vi] Pronuncia di Xin lỗi, hôm nay tôi không thể gặp anh được. 0 voti
19/09/2018 Xấu dây tốt củ [vi] Pronuncia di Xấu dây tốt củ 0 voti
19/09/2018 Tham thực cực thân [vi] Pronuncia di Tham thực cực thân 0 voti
19/09/2018 ước lệ tượng trưng [vi] Pronuncia di ước lệ tượng trưng 0 voti
19/09/2018 Có phòng trưng bày nghệ thuật ở đây không [vi] Pronuncia di Có phòng trưng bày nghệ thuật ở đây không 0 voti
19/09/2018 Tôi lấy thìa được không? [vi] Pronuncia di Tôi lấy thìa được không? 0 voti
19/09/2018 Tôi muốn đi tới ngân hàng gần nhất [vi] Pronuncia di Tôi muốn đi tới ngân hàng gần nhất 0 voti
19/09/2018 Hân hạnh được gặp anh (chị) [vi] Pronuncia di Hân hạnh được gặp anh (chị) 0 voti
19/09/2018 Trường trung học phổ thông [vi] Pronuncia di Trường trung học phổ thông 0 voti
19/09/2018 Hàn Giang là một quận thuộc địa cấp thị Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc [vi] Pronuncia di Hàn Giang là một quận thuộc địa cấp thị Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 0 voti
19/09/2018 Vui lòng cho tôi lấy hóa đơn [vi] Pronuncia di Vui lòng cho tôi lấy hóa đơn 0 voti
19/09/2018 Giết gà lấy trứng [vi] Pronuncia di Giết gà lấy trứng 0 voti
19/09/2018 Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà [vi] Pronuncia di Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 0 voti
19/09/2018 Ông nói gà, bà nói vịt [vi] Pronuncia di Ông nói gà, bà nói vịt 0 voti
19/09/2018 Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? [vi] Pronuncia di Chủ nhật ngân hàng có làm việc không? 0 voti
19/09/2018 chủ nhật [vi] Pronuncia di chủ nhật 0 voti
19/09/2018 Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần [vi] Pronuncia di Thứ Bảy là một trong hai ngày cuối tuần 0 voti
19/09/2018 thứ bảy [vi] Pronuncia di thứ bảy 0 voti
19/09/2018 Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. [vi] Pronuncia di Theo quan niệm của nhiều người, thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo. 0 voti
19/09/2018 thứ sáu [vi] Pronuncia di thứ sáu 0 voti