Lingua: Zhuang [Vahcuengh]

Torna a Zhuang

 • Pronuncia di de de
 • Pronuncia di a a
 • Pronuncia di BAE BAE
 • Pronuncia di 吃饭 吃饭
 • Pronuncia di dog dog
 • Pronuncia di na na
 • Pronuncia di ok ok
 • Pronuncia di gang gang
 • Pronuncia di 汉语 汉语
 • Pronuncia di bit bit
 • Pronuncia di 什么 什么
 • Pronuncia di AI AI
 • Pronuncia di ae ae
 • Pronuncia di cup cup
 • Pronuncia di rap rap
 • Pronuncia di son son
 • Pronuncia di saw saw
 • Pronuncia di bak bak
 • Pronuncia di dot dot
 • Pronuncia di bei bei
 • Pronuncia di but but
 • Pronuncia di gai gai
 • Pronuncia di Mae Mae
 • Pronuncia di bien bien
 • Pronuncia di bag bag
 • Pronuncia di Roi Roi
 • Pronuncia di Max Max
 • Pronuncia di UK UK
 • Pronuncia di Gyu Gyu
 • Pronuncia di get get
 • Pronuncia di sim sim
 • Pronuncia di meh meh
 • Pronuncia di Daeng Daeng
 • Pronuncia di baek baek
 • Pronuncia di bi bi
 • Pronuncia di hau hau
 • Pronuncia di vet vet
 • Pronuncia di nou nou
 • Pronuncia di ring ring
 • Pronuncia di raemx raemx
 • Pronuncia di bat bat
 • Pronuncia di huj huj
 • Pronuncia di Sam Sam
 • Pronuncia di go go
 • Pronuncia di Linh Linh
 • Pronuncia di sik sik
 • Pronuncia di HU HU
 • Pronuncia di da da
 • Pronuncia di ho ho
 • Pronuncia di mwngz mwngz
 • Pronuncia di han han
 • Pronuncia di daw daw
 • Pronuncia di duz duz
 • Pronuncia di Gun Gun
 • Pronuncia di baet baet
 • Pronuncia di Aek Aek
 • Pronuncia di Bouxcuengh Bouxcuengh
 • Pronuncia di Cuengh Cuengh
 • Pronuncia di cib cib
 • Pronuncia di rum rum
 • Pronuncia di ek ek
 • Pronuncia di up up
 • Pronuncia di IJ IJ
 • Pronuncia di 杜甫 杜甫
 • Pronuncia di mug mug
 • Pronuncia di raiz raiz
 • Pronuncia di gou gou
 • Pronuncia di lau lau
 • Pronuncia di lik lik
 • Pronuncia di Dieb Dieb
 • Pronuncia di bya bya
 • Pronuncia di Fuj Fuj
 • Pronuncia di non non
 • Pronuncia di rox rox
 • Pronuncia di lai lai
 • Pronuncia di coek coek
 • Pronuncia di dai dai
 • Pronuncia di sing sing
 • Pronuncia di byanouq byanouq
 • Pronuncia di maj maj
 • Pronuncia di me me
 • Pronuncia di dox dox
 • Pronuncia di Rin Rin
 • Pronuncia di Noh Noh
 • Pronuncia di LAN LAN
 • Pronuncia di congh congh
 • Pronuncia di ej ej
 • Pronuncia di min og bae leux ,he has been out min og bae leux ,he has been out
 • Pronuncia di hwnz hwnz
 • Pronuncia di cwz cwz