Catalano parole in attesa di pronuncia (da Malcus a Macra)

Lingua: Catalano [Català] Torna a Catalano

79 parole in attesa di pronuncia. Torna a Catalano [Català]
 • Registra pronuncia per MalcusMalcus [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MameltaMamelta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MamertMamert [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MajenciMajenci [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MacàriaMacària [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per JventíJventí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per Justuri JuttaJusturi Jutta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per JustiJusti [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per JuniàJunià [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MacrinaMacrina [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MacloviMaclovi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MacríMacrí [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per JulitaJulita [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MacrobiMacrobi [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MacròniaMacrònia [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MacutMacut [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MadalbertaMadalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per AmalbertaAmalberta [first names, names, noms propis, sants o santes]
 • Registra pronuncia per MacraMacra [Toponomastic, first names, names, noms propis, sants o santes]